KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2019
KartdataKartdata ©2019
Kartdata ©2019
Kart
Satellitt

om klubben

RK12692

EN KORT BESKRIVELSE AV RANA ROTARYKLUBB 

Ved Chartermedlem Ketil Ryssdal

Klubben har charterdato 28.06.82. Fadderklubb var Mo i Rana RK, som samme år fylte 30 år. Charterfesten høsten 1982, med daværende DG Harald Mentzoni til stede, ble da kombinert med jubileumsfeiring for fadderklubben. Rana RK hadde fra starten 20 medlemmer (se bildene av disse ved å klikke på 'Chartermedlemmer'). Dette var minimumstallet for å kunne stifte en ny rotaryklubb. Ved 20 års jubileet i 2002 var det igjen 6 chartermedlemmer. I dag har vi 43 medlemmer og tar sikte på å komme opp i et stabilt medlemstall på 50. 

Som for andre rotaryklubber har møtevirksomheten variert gjennom årene. Samfunnet er i dag mer hektisk, og det vises også på frammøtet som kunne være 80-100% i starten til ca 50% i dag. Klubben har de senere år fungert meget godt takket være god ledelse og gode møteprogram. 

I 2004 hadde Rana RK 7 kvinnelige medlemmer. Anneke Leenheer var rotaryåret 2002/2003 klubbens første kvinnelige president. 

Klubben ga i 1995 Paul Harris Fellow medaljen til den pensjonerte kvinnelige misjonær, Jorid Bøen, for hennes strålende innsats for blinde og spedalske på Madagaskar. I 1996 ga vi vårt klubbmedlem, Kjell Oskar Johansen, den samme utmerkelse for hans innsats ved internasjonale oppdrag i Namibia, tidligere Jugoslavia og i Palestina. I 2002 ga vi sammen med Mo i Rana RK Paul Harris Fellow medaljen til Johan Smith-Nilsen for hans yrkesetiske innsats i lokalsamfunnet. 

Kjell var for øvrig guvernør for Distrikt 2270 i rotaryåret 2004-2005. Dette blir klubbens andre DG: Ketil Ryssdal var DG i Rotaryåret 1997-1998. Klubbens tredje DG ble Steinar Høgaas i 2012-2013. 

Lokalt har også klubben engasjert seg kulturelt ved å adoptere et stabbur på Stenneset bygdetun med sikte på nødvendig vedlikehold.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Meyergården Hotell
Adresse: Fr. Nansensgate 28
Postnummer: 8600
Sted: Mo i Rana
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...